História / Členovia

Šermiarsko-divadelná spoločnosť Argyll vznikla v októbri 2001. Združuje ľudí, ktorí sa na profesionálnej úrovni venujú historickému šermu, remeslám a divadlu. Vo svojom repertoári má prezentácie šermu, vojenstva a kultúry z obdobia 11. až 12. storočia.

Okrem šermu sa venuje organizácii národných i medzinárodných
kultúrno-spoločenských podujatí s historickou tematikou, prezentácii
histórie dobovými inštaláciami a propagácii histórie a tradícií.
Od roku 2003 rozšírila spoločnosť svoju pôsobnosť aj na ohňové
show bojového i žonglérskeho charakteru.

Spoločnosť je už tri roky hlavným organizátorom festivalu historického
šermu, hudby, tanca a remesiel Devín. Počas svojej existencie
absolvovala desiatky šermiarskych i ohňových vystúpení doma aj
v zahraničí - spoločenské akcie, firemné večierky, prezentácie, festivaly,
beánie, eventy a spolupracovala na niekoľkých filmových produkciách.