^

Starší členovia
Tibor Liszkay - zakladajúci člen, manažér skupiny
Matej Kukučka - zakladajúci člen, koordinátor programu, šéftréner
Pavol Uherčík - zakladajúci člen, koordinátor dobového vybavenia
Ladislav Kiáts - zakladajúci člen, koordinátor technického zabezpečenia
Peter Böhm - zástupca šéftrénera, zdravotník
Matúš Uherčík - koordinátor ohňových show
Nina Ondrušková


Mladší členovia
Branislav Zápražný, Andrej Kothaj, Jakub Tatarko, Marek Dedinský, Andrea Murčová,
Hana Vaníková, Viera Teplická, Alena Čierna, Radek Telgártsky, Martin Michlík,
Kristína Rybárová, Martina Svobodová, Lucia Pohronská, Marek Pšenák


Čestní členovia
MUDr. Silvia Zemková
Mgr. art. Martin Fechter