^

rozšírenie repertoáru skupiny o ohňovú show
účasť zakladajúcich členov na škole šermu Magisterium ukončená aprobáciou
začiatok spolupráce s mestským múzeom v Bratislave
organizácia festivalu historického šermu, hudby, tanca a remesiel Devín 2004
účasť na medzinárodnom festivale Visegrád v Maďarsku (šerm)
účasť na medzinárodných majstrovstvách v bojovom umení
Baranta - Ostrihom, Maďarsko (cena usporiadateľa pre Bojový
fenomén - najlepší súťažiaci v bojových disciplínach)

začiatok spolupráce s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom
šermiari na Devíne - stále scéna na hrade Devín
účasť na medzinárodnom festivale Visegrád v Maďarsku (šerm a ohňová show)
organizácia festivalu historického šermu, hudby, tanca a remesiel
Devín 2005 v rámci projektu Bratislavské kultúrne leto

2004 - január -
- február -
- apríl -
- jún -
- júl -
- august -

<< Naspäť / Ďalej >>

 

2005 - máj -
- jún/august -
- júl -
- august -