^

Normanský výcvik

Ukážka stredovekého armádneho výcviku.
Predvedenie stredovekých bojových formácií a boja v nich
spolu s
výcvikom jednotlivcov zahŕňajúcim boj s rôznymi zbraňami
doplnené náučným výkladom.

Dĺžka cca 20 minút, 7-8 účinkujúcich.

<< Naspä / Ďalej >>