^

Rekonštrukcia bitky

Stret armád na bojovom poli alebo pri obliehaní hradu.Každá armáda má svojho veliteľa v všetky náležitosti stredovekého
bojového oddielu. Súčasťou vystúpenia je aj predvedenie obliehacích strojov. V tomto programe vystupuje 16-20 účinkujúcich a je vhodný len do exteriéru. Objednanie rekonštrukcie bitky je možné minimálne 20 dní pred termínom vystúpenia.

Dĺžka cca 30 minút ,16-20 účinkujúcich.

<< Naspäť / Ďalej >>