Vystúpenie na želanie

Na základe požiadaviek objednávateľa sme schopní zostaviť
vystúpenie aj mimo repertoáru. Požiadavka však musí byť
predostretá v dostatočnom predstihu.

<< Naspäť / Ďalej >>

^