Kultúrnych podujatí, festivalov, eventov, teambuildingových podujatí, historických hostín

·Historická strelnica
Inštalácia dobovej strelnice. Diváci si môžu vyskúšať streľbu s historických zbraní - luk, kuša a vrhanie sekier a oštepov. Možnosťou usporiadať turnaj pre divákov, víťazi budú odmenení cenami s historickou tematikou. Inštalácia strelnice sa dá predviesť len v exteriéri.

·Šermiarsky tábor
Inštalácia dobového bojového tábora so zbrojnicou, kuchyňou i rytierskou izbicou. Diváci majú možnosť prezrieť si a vyskúšať zbrane, zbroje a všetko, čo mal stredoveký rytier k dispozícii na bojovej výprave. Na požiadanie je inštalácia doplnená šermiarskymi súbojmi s predvádzaním dobových zbraní, zbrojí a odevov. Inštalácia tábora sa dá predviesť len v exteriéri.

·Historický sprievod
Pochod bojového oddielu alebo šľachtickej družiny s vlajkoslávou, dunením
bubnov a trúbením rohov.

·Čestná stráž
Doplnenie iného podujatia uniformovanou strážou z obdobia stredoveku, možnosť predviesť šermiarske súboje.

Organizácia / Prenájom / Sprostredkovanie