·Vystúpenie historickej lukostreľby
Prezentácia výcviku lukostrelcov s použitím dobových lukov - dlhé anglické
luky, welšské bojové luky, lovecké luky

·Vystúpenie sokoliarov
Prezentácia výcviku a lovu dravých vtákov

·Vystúpenie dobovej hudby
Prezentácia dvorskej, sakrálnej i ľudovej hudby s použitím tradičných a
historických hudobných nástrojov

·Vystúpenie tanečnej skupiny
-Dobové tance
Prezentácia dvorských a ľudových tancov z obdobia gotiky, renesancie a baroka
-Írske tance
Prezentácia tradičných i moderných írskych tancov
-Orientálne tance
Strhujúci dynamický alebo pomalý vlnivý orientálny tanec predvádzaný v
originálnych kostýmoch. Tanec s tanečnými rekvizitami: sviečky, závoj, horiace vejáre

Organizácia / Prenájom / Sprostredkovanie
<< Naspäť / Ďalej >>