Zorganizovali sme festivaly, kultúrne podujatia:

Korlátko 2003 - festival historického šermu
Spoznaj svoju kultúru, spoznaj sám seba (medzinárodný projekt, prezentácia stredovekej kultúry Európy)
Festival historického šermu, hudby tanca a remesiel DEVÍN 2004
Festival historického šermu, hudby tanca a remesiel DEVÍN 2005
Šermiarske leto na Devíne 2005
Bratislavské šermiarske leto 2006
Zraz rytierov na Devíne 2006 - festival historického šermu
Šermiarske leto na Devíne 2006
Festival historického šermu, hudby tanca a remesiel DEVÍN 2006

^