Vystupovali sme pre firmy:

Artech s.r.o.
AVON Cosmetics s.r.o.
AZAD - Cestovná kancelária
Bratislavské kultúrne informačné stredisko
BRAND ADVERTISING s.r.o.
British international school
CarePharma s.r.o.
Heineken Slovensko a.s.
KIA Motors Slovakia s.r.o.
Mestské múzeum Bratislava
ZF SACHS Slovakia, a. s.
Slovenské energetické závody
Slovenský plynárenský priemysel
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
KEY ART PRODUCTION s.r.o.

^