Referencie
BRAND ADVERTISING, s.r.o.

CarePharma, s.r.o.

E.ON

Fénix Promotion - reklamná a umelecká agentúra

FunHouse

Incheba, a.s.

KEY ART PRODUCTION, s.r.o.

LOWE

MAGIC 4 YOU - umelecko - produkčná agentúra

Magio Pláž

Mestské múzeum Bratislava

ZF SACHS Slovakia, a.s.

Festival živé šachy (2005)

Visegrad 2005 - festival historického šermu (HU)

Keltiáda 2005 - festival historického šermu (CZ)

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2005

Deň otvorených dverí mesta Bratislavy 2006 - Hrad Devín (SR)

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2006

Deň Polície 2007

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2007

Cassovia folkfest 2008
Deň letného slnovratu 2008

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel ČERVENÝ KAMEŇ 2008

Letné hry komunikácie 2008

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2008

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2009

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel ČERVENÝ KAMEŇ 2010

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2010

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel ČERVENÝ KAMEŇ 2011

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2011

Bystrica v plameňoch (2011)

Pezinské vinobranie (2011)

Mikulášska besiedka mestskej časti Ružinov (2011)

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel DEVÍN 2012

Mikulášska besiedka mestskej časti Ružinov (2012)

Pupácky ples (2013)

Valentínsky ples (2013)

AQUA KARNEVAL (2013)

Akademický ples nitrianskych univerzít (2014)