NÁBOR

NOVÝCH ČLENOV

Január 2019

Nábor prebieha od 10. do 31. januára 2019. Bu­de­me ra­di, keď sa prí­de­te poz­rieť a po­roz­prá­vať. Váš pr­vý tré­ning bude v pondelok 4.2. o 19:00. Sta­čí keď si pri­ne­sie­te ú­bor, te­ni­sky a hla­vne dob­rú ná­la­du.

Pondelok od 19:00, Sibírska

V pondelok má­me tré­ning od 19:00 do 21:00 kú­sok za Ra­čian­skym mý­tom na Zá­klad­nej a ma­ter­skej ško­le na Si­bír­skej 39. Elek­trič­ky 3, 5, 7 zo zas­táv­ky Ur­sí­ny­ho. Vchod do te­lo­cvič­ne je zbo­ku z uli­ce Le­ger­ské­ho (mapa).

Štvrtok od 18:00, Tilgnerova

Vo štvr­tok má­me tré­ning od 18:00 do 20:00 v Kar­lo­vej Vsi na Spo­je­nej ško­le na Tilg­ne­ro­vej 14. Elek­tri­čky 4, 5, 6, 9 zo zas­táv­ky Segnerova. Vchod do telocvične je od elek­tri­čko­vej tra­te (mapa).

O skupine

V rámci šermiarsko-divadelnej spoločnosti Argyll sa venujeme hlavne:

  • Scénickému šermu – jednotlivé duely párov alebo skupín s rozličnými typmi zbraní, ukážky výcviku vojenskej jednotky a divadelné scénky,
  • Reenactmentu života Normanov v druhej polovici dvanásteho storočia – tábor s ukážkami života, výstroje, výzbroje a inými aktivitami pre potešenie návštevníkov aj nás.

Navyše sa mnohí členovia venujú vlastným historickým projektom: šitie historických odevov, tkanie, oprava a údržba zbraní a zbrojí, šperkárska dielňa, lukostreľba. Každý z nich sa rád podelí o skúsenosti, porozpráva, ukáže, podučí.

Tréning

Počas školského roka sa stretávame v telocvični, kde sa po rozcvičke a rozšermovaní rozdelíme a podľa toho, kto je ako ďaleko, sa venujeme:

  • Základom šermu dlhým mečom – pohyb, postoj, seky, kryty a ďalšie techniky
  • Iným zbraniam ako jednoručný meč a štít, kopia, palica, dýka, sekera, boj zblízka
  • Vytváraniu a nácviku duelov
  • Buhurtu – voľný boj v skupine alebo jeden na jedného

Tréning končí kondičkou … alebo pivom 😉 Počas Veľkej noci chodíme na päť dní trvajúce sústredenie, kde je tréning intenzívnejší.

Sezóna

Šermiarska sezóna pre nás začína v máji a končí v septembri. V jej priebehu chodíme na rozličné podujatia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a iných európskych krajinách. Niekedy je to pár dní s celým táborom, kde predvádzame historický život, vystupujeme alebo robíme animácie pre návštevníkov. Inokedy je to iba krátke scénické vystúpenie, prípadne iná aktivita podľa objednávky – strelnica, čestná stráž, animácia.

Počas sezóny tréningy nekončia, mení sa iba ich náplň a miesto. Intenzívnejšie precvičujeme vystúpenia a stretávame sa vonku.

 

Často kladené otázky

Mám X rokov, je to dosť?

Minimálny vek je 18 rokov. Ak ste mladší treba sa dohodnúť.

Čo potrebujem na tréning?

Na prvé tréningy iba úbor do telocvične s teniskami, ktoré nešpinia parkety – ideálne s bledou podrážkou. Na dalšie bude treba maketu meča a neskôr samozrejme aj meč.

Pomôžete mi kúpiť meč?

Pochopiteľne, na začiatku si vystačíte s drevenou maketou, prípadne požičaným. V priebehu roka vám radi pomôžeme s výberom a kúpou.

Koľko to stojí?

Mesačné členské je 15 Eur. Používa sa na pokrytie prevádzky OZ, najmä nájmu telocvične a skladu.

Často kladené otázky

Ako prebieha tréning?

Šatňa, rozcvička na natiahnutie a zahriatie sa, šermiarska rozcvička (posuny, seky). Potom hlavná časť tréningu, ktorá sa líši, no v zásade nácvik techník alebo duelov. Na záver krátky kondičný tréning.

Čo budem trénovať?

Na začiatku prácu nôh a postoj, krátko na to základné seky, kryty. Po ich zvládnutí techniky. Všetko pre jeden a pol ručný meč.

Ale je nemôžem/nechcem/nezvládam robiť X?

Žiaden stres, nie sme na vojne, máme individuálny prístup a časom prídete na to, že zvádate veci o ktorých ste predtým ani netušili. No základ je: nikto vás do ničo nútiť nebude.

Treba na tréning nejaké ochranné pomôcky?

V zásade nie. Pokiaľ si chcete nosiť chrániče rúk, alebo kolien je to na vás, no na scénickú časť chrániče rozhodne nepotrebujete.

Chcete vedieť o skupine?

 

Zaujímajú vás novinky?

 

Kontakt

ks.llygra@roban

 

0908 379 989

 

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = 'https://connect.facebook.net/sk_SK/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Your customer chat code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="fb-customerchat"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attribution=setup_tool<!-- [et_pb_line_break_holder] --> page_id="254876897868306"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> logged_in_greeting="Dobrý deň, ako vám môžme pomôcť?"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> logged_out_greeting="Dobrý deň, ako vám môžme pomôcť?"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> greeting_dialog_display="hide"<!-- [et_pb_line_break_holder] -->><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Napíšte nám

13 + 6 =