Nábor

Gratulujeme, našla / našiel si našu náborovú stránku pomocou QR kódu … 😋

 

Ak máš záujem o šerm, budeme radi, ak sa prídeš pozrieť na niektorý z našich tréningov.

 

Pre viac informácií prosím skroluj smerom dolu.

Nábor

Gratulujeme našla / našiel si našu náborovú stránku pomocou QR kódu …😋

 

Ak máš záujem o šerm, budeme radi ak sa prídeš pozrieť na niektorý z našich tréningov.

 

Pre viac informácií prosím skroluj smerom dolu.

Pondelok od 19:00

V pondelok má­me tré­ning od 19:00 do 21:00 kú­sok za Ra­čian­skym mý­tom na Zá­klad­nej a ma­ter­skej ško­le na Si­bír­skej 39. Elek­trič­ky 3, 5, 7 zo zas­táv­ky Ur­sí­ny­ho. Vchod do te­lo­cvič­ne je zbo­ku z uli­ce Le­ger­ské­ho (mapa).

Štrtok od 18:00

Vo štvr­tok má­me tré­ning od 18:00 do 20:00 v Kar­lo­vej Vsi na Spo­je­nej ško­le na Tilg­ne­ro­vej 14. Elek­tri­čky 4, 5, 6, 9 zo zas­táv­ky Segnerova. Vchod do telocvične je od elek­tri­čko­vej tra­te (mapa).

kuko@argyll.sk

0908 379 989

Viac informácií je na oficiálnej náborovej stránke, na facebookup, alebo na webe. V zásade ale stačí, ak prídeš v ľubovoľný pondelok po 19:00 alebo štvrtok po 18:00 do správnej telocvične. V prípade problémov s hľadaním telocvične volaj 0908 379 989. Na začiatok si treba priniesť iba dobrú náladu a možno úbor na cvičenie v telocvični 🙂