Základné info

Hard turnaj v stredovekom šerme.
Historické obdobie: 800 – 1500
Kategórie: Ťažkoodenci open, Ľahkoodenci open, Ženy, 3v3 open ,5v5 open

Termín konania

26. marec 2020

od 10:00 – registrácia

turnaj od 11:00 do cca 15:00 (podľa počtu účastníkov)

Miesto

Karloveské Centrum Kultúry (Kamel klub), Molecova 2, 841 04, Bratislava-Karlova Ves

Štartovné

7,- Eur (štartovné platia bojovníci na mieste, diváci majú vstup voľný)

Vybavenie telocvične

Zázemie pre bojujúcich, pitný režim, drobné občerstvenie

Registrácia

mail s počtom účastníkov, menami a kategóriou na adresu kuko@argyll.sk prípadne správou cez FB (NESTAČÍ OZNAČIŤ „ZÚČASTNÍM SA“!!!)

Turnaj

Rozhodcovia a ich právomoci

 1. ROZHODCA MÁ VŽDY PRAVDU
 2. V prípade pochybností vždy platí bod 1
 3. Bojovník, ktorý nerešpektuje rozhodnutie rozhodcov bude z turnaja vylúčený

Systém turnaja

kvalifikačné skupiny, finálová skupina (presný systém oznámime podľa počtu prihlásených bojovníkov)

Vyhlásené kategórie

Výstrojné podmienky sú uvedené v časti „Vybavenie bojovníkov“.

 • Ťažkoodenci – open
 • Ľahkoodenci – open
 • Ženy
 • 5v5

Kolbisko

telocvičňa s kobercom, aréna štvorec 4x4m vyznačený na zemi.

Spôsob boja

 • 1v1 – bojuje sa 1 min. bez zastavovania na prevahu – tj po skončení rozhodcovia hlasujú, ktorý z bojovníkov vyhráva. V prípade nejednoznačného výsledku sa nadstavuje 30s. Za výraznú prevahu sa počíta najmä vytlačenie súpera z kolbiska, zhodenie súpera, odzbrojenie súpera.
 • 3v3 a 5v5 – bojovník je vyradený z boja po „dobrom“ zásahu do hlavy alebo tela, pričom platí, že bojovníci si zásahy priznávajú. Pád, strata vybavenia alebo vystúpenie mimo kolbiska znamená vyradenie bojovníka. Tím, ktorý vyradí všetkých súperových bojovníkov vyhráva.

Prerušenie boja 1v1

rozhodca zápas preruší v nasledovných situáciách:

 • Strata vybavenia (prilba, meč, štít,…). Pri druhej strate bojovník prehráva zápas.
 • Zakliesnenie bojovníkov, ak ani jeden nezíska prevahu po dobu 10s.
 • Bojovník vystúpi, je vytlačený alebo vypadne z kolbiska.
 • Zhodenia bojovníka, boj pokračuje 5s na zemi, potom sa boj preruší. Bojovník s jasnou prevahou na zemi vyhráva zápas. Ak bojovník spadne (šmyk), súper mu môže dovoliť postaviť sa a pokračovať, alebo ho držať na zemi a zvíťaziť.
 • Zranenie bojovníka (platí aj pre 5v5)

Zakázané útoky

Body, útoky hranou štítu, útoky záštitou.

Zásahové zóny

 • Ťažkoodenci: celé telo bez dlaní, chodidiel a tváre
 • Ľahkoodenci: telo po kolená a lakte (bez kĺbov), bez tváre

Vybavenie bojovníkov

Obdobie

od RS (8.st.) po koniec 15.stor

Kostým

“Koukatelné minimum” – bez moderných prvkov, kostým zladený do jedného obdobia spolu so zbrojou. Povolené skryté moderné chrániče a chrániče na zuby. Prilby otvorené aj uzavreté tváre, nie moderné masky. Rukavice prešívané, krúžkové aj plátové (nie zváračské, HEMA či iné moderné).

Ťažkoodenci aj chrániče na nohy a predlaktia (prešívané, krúžkové, kožene,…)

Topánky

Historické s koženou alebo gumenou podrážkou (NIE podbité), povolené halové tenisky (vyššia bezpečnosť).

Zbrane a zbroje podľa kategórií

Všetky zbrane a zbroje sú pred bojom schválená rozhodcami

 • Ťažkoodenci
  • Jednoručný meč so zaobleným hrotom bez ostrých zubov na čepeli a štít (kruhové, mandľové, erbové) bez okovanej alebo ostrej hrany a ostrých výčnelkov (napr. na puklici)
  • Krúžková, lamelová, príp. šupinová zbroj kryjúca minimálne torzo, ramená a stehná. V prípade, že zbroj nezakrýva lakte, predlaktia a kolená je povinná dodatočná ochrana.
  • Prilba celotvárová, v prípade skorších obbobí akceptujeme prilbu s nánosníkom. OTVORENÉ PRILBY SÚ ZAKÁZANÉ.
 • Ľahkoodenci
  • Bojovník dostane drevenú palicu (cca. 60 cm) s pútkom na ruku. Vlastné zbrane sú zakázané. Štít podľa pravidiel vyššie. Akákoľvek iná kombinácia zbraní je zakázaná.
  • Prešívaná, vypchávaná príp. vrstvená zbroj kryjúca torzo , ramená a stehná. V prípade, že zbroj nezakrýva lakte, predlaktia a kolená je povinná dodatočná ochrana. Na ochranu hlavy, ramien a dlaní sú povolené kovové prvky. Celotvárové prilby nie sú povolené (vo výnimočných prípadoch môžu rozhodcovia udeliť výnimku).
 • Ženy
  • Vybavenie ako ľahkoodenci
 • 3v3 / 5v5
  • Povolené kombinácie zbraní – meč a štít, kopija (bezpečnostný hrot, body povolené), danax.
  • Ľubovoľná kombinácia ťažko, ľahkoodencov a žien.