Štít podľa Hardingovej Biblie

Cieľ projektu bolo vytvoriť mandlový štít podľa vyobrazenia z Biblie Štefana Hardinga.

 Hardingova biblia je dielo z prvej polovice dvanásteho storočia nájdené v Normandii. Na strane 191 je vyobrazená smrť židovského kňaza Judáša Makabeusa. Bojovníkna obrázku druhý v pravo pravo slúžil ako inšpirácia.

Pre jednoduchosť a trvácnosť boli použité bežne dostupné olejové farby nie vaječná tempera. Vernosť v postupoch a materiáloch nebola cieľom. Pigmenty by mohli byť míniová, biela a zelená hlinka. Všetky bežne dostupné v dvanástom storočí.

Ako doplnok ku štítu bola rovnakou červenou natretá aj prilba. Maľovanie prilieb je dochované, no prvé nálezy sú až z štrnásteho storočia. Farebné prilby na ilumináciách tak môžu byť buď umelecký zámer alebo mohol všetky zničiť čas. 

Argyll

Argyll o.z.
Čiližská 5
82107 Bratislava

IČO 42353459