Krajčírska dielňa

Cieľom projektu bolo zozbierať historické vybavienie krajčírky z nášho obdobia, skúmať oblečnenie a v neposledom rade šiť historické odev pokiaľ možno čo najvernejšie.

 

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!

Čo tam nepatrí? Náš rytier Tristan sa rozhodol v tábore zahnať hlad. Na jeho stôl, aj inde na obrázok sa ale dostali veci, ktoré rozhodne nepatria do Európy 12. storočia. Viete ktoré? Moderné: Cigarety, prsten/otvárač na fľaše, starbucks pohár ala GoT, Kuko...

Meč

Krátky článok o jednotlivých častich meča, jeho použití a omyloch s ním spojených.

Historický odev

V tomto krátkom článku vám stručne predstavíme jednotlivé časti odevu žien aj mužov z konca 12. storočia.

Argyll

Argyll o.z.
Čiližská 5
82107 Bratislava

IČO 42353459