Čo tam nepatrí? Náš rytier Tristan sa rozhodol v tábore zahnať hlad. Na jeho stôl, aj inde na obrázok sa ale dostali veci, ktoré rozhodne nepatria do Európy 12. storočia. Viete ktoré? Riešenie Moderné: Cigarety, prsten/otvárač na fľaše, starbucks pohár ala GoT, Kuko...